Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Seminar FLC 2nd Call of INTERREG IPA-CBC Greece – Republic North Macedonia Programme 2014-2020

 
Αίτημα του Δικαιούχου για τον Ορισμού Επαληθευτή:
 
Αίτημα Εγγραφής στο Μητρώο Επαληθευτών:

Λίστα Πρωτοβαθμίου ελέγχου:

 

Παρουσιάσεις σεμιναρίου Κυπρίων Επαληθευτών:
Παρουσιάσεις Μονάδας Γ’ κατά το 4ο σεμινάριο Επαληθευτών/Ελεγκτών:

 

Παρουσιάσεις Μονάδας Γ’ κατά το 6ο σεμινάριο Επαληθευτών/Ελεγκτών:

 

Οδηγίες προς Έλληνες δικαιούχους
 
Οδηγίες προς Έλληνες Εταίρους δικαιούχους πράξεων INTERREG EUROPE, MED, ADRION, MED-ENI & BLACK SEA για την υποβολή αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ_ΟΔΗΓΙΩΝ

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΕ

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ «IPA»

3. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ