Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65
Θεσσαλονίκη, GR – 570 01
Τηλ. κέντρο: +30 2310 469600
Fax: +30 2310 469602
Email: interreg@mou.gr & 

interreg@minfin.gr