Λεπτομέρειες εκδήλωσης

  • 23/01/2024
  • Τρίτη, 9:30 ΠΜ - 11:30 ΠΜ

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
€0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Διαδικτυακό Εργαστήριο Απλουστευμένου Κόστους στα Προγράμματα IPA Interreg

Τρίτη, 9:30 ΠΜ - 11:30 ΠΜ
23/01/2024

000000

Διαδικτυακό Εργαστήριο Απλουστευμένου Κόστους στα Προγράμματα IPA Interreg

Τρίτη, 9:30 ΠΜ - 11:30 ΠΜ
23/01/2024

PRINT

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, οι Επιλογές Απλουστευμένου Κόστους (SCO) και η Χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με το Κόστος (FNLC) έχουν προταθεί ως κλειδί για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους για τους δικαιούχους και τους διαχειριστικούς φορείς, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο διασφάλισης νομιμότητας και κανονικότητας. Οι εκτιμήσεις προτείνουν μείωση του συνολικού διοικητικού κόστους κατά 20-25% εάν εφαρμοστούν αυτές οι επιλογές (COM (2018) 375 τελικό, 2018, σ. 5).

Ωστόσο, εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι τα προγράμματα Interreg IPA 2021-2027 δεν χρησιμοποιούν κανένα FNLC. Επιπλέον, οι Επιλογές Απλουστευμένου Κόστους – SCO χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στο λεγόμενο κατώτερο επίπεδο, δηλαδή δεν κάνουν χρήση των επιλογών ανώτερου επιπέδου που προβλέπονται από το άρθρο 94 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων.

Στις 23 Ιανουαρίου 2024, από τις 9:30 έως τις 11:30 π.μ. CET, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής) θα διοργανώσει ένα διαδικτυακό εργαστήριο σχετικά με τις Επιλογές Απλουστευμένου Κόστους (SCO) στην πράξη στα προγράμματα Interreg IPA. Απευθύνεται σε ενδιαφερόμενα μέρη του Interreg που ασχολούνται με την απλούστευση.

Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ για να εγγραφείτε!