Ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης διοργανώνουν ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων ως […]

Ημερίδα Πληροφόρησης για την 3η πρόσκληση του Προγράμματος INTERREG V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 1 &3)

Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V-B Αδριατική Ιόνιο 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 1 & 3) διοργανώνεται Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στην Πάτρα στις 27 Ιουνίου 2019. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Εγγραφή 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

Στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων  “Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local markets” που θα ανακοινωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2019, στον άξονα Προτεραιότητας 1: “Ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, η […]

-A A A+