Διεθνής εκδήλωση  «MEDforYOU» – 24 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα

24 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα διεθνής εκδήλωση  «MEDforYOU» Διακρατικό πρόγραμμα MED 2014-20    MED for YOU will premiere the first evidence of the successful Programme innovative approach unfolded before your eyes. We will reveal how this unique architecture has taken shape and produced concrete results little by little thus demonstrating its added value.   The results […]

Παρουσιάσεις από την ημερίδα πληροφόρησης για την 3η πρόσκληση του Προγράμματος INTERREG V-B Αδριατική – Ιόνιο 2014-2020 (άξονας Προτεραιότητας 1 & 3)

Οι παρουσιάσεις από την ημερίδα πληροφόρησης για την 3η πρόσκληση του Προγράμματος INTERREG V-B Αδριατική – Ιόνιο 2014-2020 (άξονας Προτεραιότητας 1 & 3): STATE OF PLAY ELIGIBILITY OF EXPENDITURES Priority Axis 1 Priority axis 3-Connected Region_ΒΧ INTER-CONNECT InnoXenia

Ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης διοργανώνουν ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων ως […]

Ημερίδα Πληροφόρησης για την 3η πρόσκληση του Προγράμματος INTERREG V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 1 &3)

Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V-B Αδριατική Ιόνιο 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 1 & 3) διοργανώνεται Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στην Πάτρα στις 27 Ιουνίου 2019. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Εγγραφή 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

Στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων  “Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local markets” που θα ανακοινωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2019, στον άξονα Προτεραιότητας 1: “Ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, η […]

-A A A+