A+ | A- | Reset

Προ-ανακοίνωση της 4ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος "Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης"

Στην ιστοσελίδα του διακρατικού Προγράμματος "Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης" (http://www.southeast-europe.net/en/) μπορείτε να βρείτε την προ-ανακοίνωση της 4ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Η Πρόσκληση αυτή θα είναι και η τελευταία του Προγράμματος.