A+ | A- | Reset

Βαλκανική - Μεσόγειος

Ελλάδα - Αλβανία & BalkanMed: "Τρέχοντας για τη συνεργασία" στην Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2016!

Interreg IPA CBC GRALB 02 01 interreg Balkan Mediterranean fund EN 01

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA "Ελλάδα-Αλβανία" και το διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-B “Βαλκανική-Μεσόγειος” συμμετέχουν στην Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (EC Day) 2016 και οργανώνουν έναν αγώνα δρόμου με τον τίτλο “Τρέχοντας για τη Συνεργασία" (Running for Cooperation) την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016. Η απόσταση που θα καλυφθεί είναι περίπου 10 χλμ, με σημείο εκκίνησης την Κρυσταλλοπηγή στην Ελλάδα και με σημείο τερματισμού τη Βίγλιστα (Billisht) στην Αλβανία.

Θα συμμετάσχουν εκατό (100) περίπου αθλητές από τις δύο χώρες, διασχίζοντας τα σύνορα σε μια συμβολική επίδειξη των ωφελειών της διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο αγώνα μπορούν να κάνουν εγγραφή εδώ

Οι οργανωτές θα επικοινωνήσουν προσωπικά με τους εγγεγραμμένους, για να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους. Χωρίς προσωπική επικοινωνία η συμμετροχή των αθλητών δε θα θεωρείται επιβεβαοωμένη. 

Θα προσφερθεί μεταφορές σους αθλητές από και προς της Βίγλιστα 

  • για τους αθλητές από την Αλβανία στις 09:00 (τοπική ώρα), και 
  • για τους αθλητές από την Ελλάδα στις 14:00 (τοπική ώρα)

Τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν κατά τη διάρκεια της εγγραφής των αθλητών στην Κρυστρλλοπηγή:

  • Διαβατήριο εν ισχύ για τους Αλβανούς αθλητές/ συμμετέχοντες, και 
  • Διαβατήριο εν ισχύ ή αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου για τους Έλληνες αθλητές/ συμμετέχοντες.

Η Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (EuropeanCooperationDay/ EC-Day) είναι μια πρωτοβουλία του δικτύου του Προγράμματος INTERACT, στην οποία συμμετέχουν όλες οι χώρες – μέλη των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας της ΕΕ, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας στις διασυνοριακές περιοχές της ΕΕ, τόσο εντός των συνόρων της όσο και εκτός αυτών. Αποτελεί μια γιορτή για τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για τους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Κάθε χρόνο πάνω από 70 Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας συμμετέχουν στην Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, με πάνω από 250 εκδηλώσεις συνολικά.

Πρόσκληση - GR

Agenda

 

 

BalkanMed: Στελέχωση της Κοινής Γραμματείας

 interreg Balkan-Mediterranean fund EN-01

Το Πρόγραμμα BalkanMed στελεχώνει την Κοινή Γραμματεία του. Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε μαζί μας, δείτε την ανοικτή πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής βιογραφικών λήγει στις 23/09/2016.

 

Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κοινής Γραμματείας

Κοινή Υπουργική Απόφαση συγκρότησης των Κοινών Γραμματειών

BalkanMed: Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 δόθηκε στη δημοσιότητα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

BalkanMed: Έγκριση του Προγράμματος

Η ΕΕ εγκρίνει για πρώτη φορά πρόγραμμα συνεργασίας για την περιοχή Βαλκανικής-Μεσογείου

interreg Balkan-Mediterranean fund EN-01Εγκρίθηκε σήμερα το πρώτο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας της ΕΕ για την περιοχή Βαλκανικής-Μεσογείου, που καλύπτει τη Βαλκανική Χερσόνησο και την ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν τρεις χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρος) και δύο υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), θα αντιμετωπίσει δύο βασικές για την περιοχή προκλήσεις: την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και την προστασία του περιβάλλοντος

Η Corina Crețu, Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε τα εξής: «Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε από την ισχυρή θέληση των συμμετεχουσών χωρών να συνενώσουν τους πόρους τους για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Με τη συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η περιοχή μπορεί να αυξήσει την ελκυστικότητά της για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις. Εύχομαι στις χώρες κάθε επιτυχία στην επίτευξη της συνεργασίας αυτής και στην υποστήριξη έργων που θα αξιοποιούν τα περιφερειακά πλεονεκτήματα και πόρους»

Εστιάζοντας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας των ΜΜΕ, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος θα προωθήσουν την επιχειρηματική, την κοινωνική και την ψηφιακή καινοτομία, θα συμβάλουν στη διασύνδεση των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης και θα καταστήσουν δυνατή την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ όλων των περιφερειών που συμμετέχουν σε αυτά. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δεύτερης προτεραιότητας θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη χρήση των πόρων και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την περιοχή Βαλκανικής-Μεσογείου. 

Το πρόγραμμα θα λάβει περισσότερα από 28 εκατ. EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και περισσότερα από 5 εκατ. EUR από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας(ΜΠΒ) της ΕΕ. Συνολικά —συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συγχρηματοδότησης— το πρόγραμμα διαθέτει σχεδόν 40 εκατ. ευρώ για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών στην περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου. 

Περισσότερες πληροφορίες

BalkanMed: Προσωρινή ιστοσελίδα του Προγράμματος

Μια προσωρινή ιστοσελίδα του Προγράμματος BalkanMed, που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ίδιο το Πρόγραμμα και την αναμενόμενη 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων, έχει επισήμως αναρτηθεί. Μπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση https://sites.google.com/site/interregbalkanmed.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα αντικατασταθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του BalkanMed το συντομότερο δυνατόν.