Νέα
Αρχική / ΕΥ Ιnterreg 2021-2027 – Προγράμματα

Νέα του Προγράμματος INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2021-2027. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες (στα αγγλικά) εδώ

Νέα του Προγράμματος INTERREG VI-A IPA ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2021-2027. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες (στα αγγλικά) εδώ

Νέα του Προγράμματος INTERREG VI-A IPA ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες (στα αγγλικά) εδώ

Νέα του Προγράμματος INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2021-2027. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες (στα αγγλικά) εδώ

Νέα του Προγράμματος INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟ 2021-2027. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες εδώ

Νέα της Ειδικής Υπηρεσίας «Interreg 2021-2027».
Μπορείτε να δείτε τα Νέα εδώ

ΕΥ Interreg 2021-2027

Interreg gr 1 1
Πρόσκληση για Οργάνωση, Τεχνική Υποστήριξη & Διερμηνεία – Επ. Παρ. “INTERREG Greece – Italy 2021-2027”

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του έργου: «Οργάνωση, Τεχνική Υποστήριξη και Διερμηνεία της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης…

Περισσότερα
Interreg gr 1 1
Πρόσκληση έργου: “Ανανέωση Χρήσης Λειτουργιών του προγράμματος Singular Enterprise και Τεχνική Υποστήριξη”

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του έργου: «Ανανέωση Χρήσης Λειτουργιών του προγράμματος Singular Enterprise και Τεχνική Υποστήριξη»

Περισσότερα