Νέα
Αρχική / ΕΥ Ιnterreg 2021-2027 – Προγράμματα

Νέα του Προγράμματος INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2021-2027. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες (στα αγγλικά) εδώ

Νέα του Προγράμματος INTERREG VI-A IPA ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2021-2027. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες (στα αγγλικά) εδώ

Νέα του Προγράμματος INTERREG VI-A IPA ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες (στα αγγλικά) εδώ

Νέα του Προγράμματος INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2021-2027. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες (στα αγγλικά) εδώ

Νέα του Προγράμματος INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟ 2021-2027. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες εδώ

Νέα της Ειδικής Υπηρεσίας «Interreg 2021-2027».
Μπορείτε να δείτε τα Νέα εδώ

ΕΥ Interreg 2021-2027

Interreg gr 1 1
INTERREG VI-A IPA ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027: Πρόσκληση Στελέχωσης Μητρώου Αξιολογητών INTERREG για την Αξιολόγηση Προτάσεων

Η Ειδική Υπηρεσία “INTERREG 2021-2027” δημοσιεύει «Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Αξιολογητών INTERREG και την αξιολόγηση του περιεχομένου…

Περισσότερα
Interreg gr 1 1
Interreg V-I A Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027: Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα “Interreg V-I A Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027”, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Κοινών Έργων, διοργανώνει Ημερίδα για δυνητικούς δικαιούχους στη…

Περισσότερα
Interreg gr 1 1
Interreg V-I A Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027: Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα “Interreg V-I A Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027”, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Κοινών Έργων, διοργανώνει τέσσερις Ημερίδες Ενημέρωσης για δυνητικούς…

Περισσότερα
Interreg gr 1 1
Πρόσκληση Interreg IPA “ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027”: Διερμηνεία 3ης Συνεδρίασης Επ. Παρακολούθησης

Δημοσιεύεται η Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του έργου: «Τεχνική υποστήριξη, κάλυψη και διερμηνεία της 3ης Συνεδρίασης της…

Περισσότερα