ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

Στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων  “Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local markets” που θα ανακοινωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2019, στον άξονα Προτεραιότητας 1: “Ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, η […]

-A A A+