4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Ανακοινώθηκε η 4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Προτάσεων είναι η 30/9/2019. Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 5ης Πρόσκληση «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη & επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές»  του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   πήρε νέα παράταση για την Δευτέρα 15/07/2019, at 15.00 hrs. Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-

ADRION: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στους Α.Π. 1 & 3 του Προγράμματος

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B “Αδριατική –Ιόνιο 2014-2020” καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους επιλέξιμους δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των Α.Π. 1 & 3 του Προγράμματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον Α.Π.1 : 29 Ιουλίου 2019 Α.Π.3 : 31 Ιουλίου 2019 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 5ης Πρόσκληση «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη & επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές»  του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   πήρε παράταση για την Παρασκευή 14.06.2019, στις 15:00μ.μ. . Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Απόφαση, καθώς και τα επικαιροποιημένα έγγραφα […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης (Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020)

Η περιφέρεια Απουλίας της Ιταλίας, στο πλαίσιο της Κοινής Γραμματείας (JS) του προγράμματος Ελλάδα Ιταλία 2014-2020 αναζητά την πλήρωση θέσεως ενός χειριστή έργου (Junior Project Officer με νομικό και διοικητικό προφίλ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 29 Απριλίου 2019,  11.00 π.μ (ιταλική ώρα). Το κείμενο της πρόσκλησης (στην αγγλική γλώσσα) καθώς και τα παραρτήματα […]

28/02/2019 είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία της 4ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”

Η νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων της 4ης Πρόσκλησης του Προγράμματος “IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020” είναι η 28/02/2019 (23:59, Ώρα Ελλάδος). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός φωτογραφίας #MySocialEurope

Με στόχο να προβάλει την Κοινωνική Ευρώπη και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τους νέους σχετικά με θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει το διαγωνισμό φωτογραφίας #MySocialEurope. http://www.esfhellas.gr/el/pages/NewsFS.aspx?item=341

Modular Projects

Ανάρτηση Παρουσιάσεων της Ημερίδας Πληροφόρησης της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για “Modular Projects”, που πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2018 στη Θεσσαλονίκη στο ¨Ηλέκτρα Παλλάς¨. H 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα “Modular Projects”, έχει ανοίξει επίσημα στις 30 Οκτωβρίου 2018 και θα λήξει στις 31 Ιανουαρίου 2019. Σχετικό υλικό εδώ και εδώ. Οι αναλυτικές πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα

Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών-Ελεγκτών

Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών-Ελεγκτών (Παρακαλούμε δείτε την τροποποίηση) H Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συστήνει Μητρώο Επαληθευτών – Ελεγκτών για την επαλήθευση των δαπανών των έργων των Ελλήνων Δικαιούχων, σύμφωνα με το αρθ.125, του Καν. 1303/2013 και το αρθ.23, του Καν. 1299/2013. Η επαλήθευση δαπανών αφορά στα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Προγράμματα […]

-A A A+