Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

H Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Επικαιροποίηση της Πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής και της Επικοινωνίας και Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» βρίσκεται εδώ

Vacancy Notice – Communication & Technical Assistance Project Officer

The Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes, with the support of the Management Organization Unit of Development Programmes issues a public call for expression of interest, for the post of Communication & Technical Assistance Project Officer in the Joint Secretariat of the Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”. Deadline for […]

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση των έργων: Πρόσκληση για Σύμβουλο Σχεδιασμού Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027 Πρόσκληση για Σύμβουλο Σχεδιασμού Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027 Πρόσκληση για Σύμβουλο Σχεδιασμού Ελλάδα-Αλβανία 2021-2027 Πρόσκληση για Σύμβουλο Σχεδιασμού Ελλάδα -Ιταλία 2021-2027 Πρόσκληση για Σύμβουλο Σχεδιασμού ΕΛ-ΔΒΜ 2021-2027 Πρόσκληση για Σύμβουλο_ Βαλκανική Μεσόγειος

Έργα Προγράμματος ‘Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας’

Το Πρόγραμμα Black Sea Basin 2014-2020 φέρνει σε συνεργασία φορείς από την Ελλάδα, λοιπά Κράτη Μέλη και Χώρες-Εταίροι που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας.  Τα έργα της πρώτης πρόσκλησης του Προγράμματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σας προσκαλούμε σε ένα εικονικό ταξίδι στα αξιοθέατα της Μαύρης Θάλασσας, μέσα από τα έργα στην θεματική ενότητα του […]

Στελέχωση Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Adrion

H Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 (Adrion) αναζητά στελέχη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ. http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2020/04/30/job-vacancy-at-js-secretariat-for-a-project-and-a-financial-officer/

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG IPA CBC «Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»

Παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης έως τις 29 Μαΐου 2020, 24:00 Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μήνυμα της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας σχετικά με τον ιό Covid-19

Αγαπητά μέλη της κοινότητας Interreg, Παραμένοντας πιστή στη θεσμική της ευθύνη, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας υποστηρίζει πλήρως τις ελληνικές προσπάθειες για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού Covid-19. Από το πρώτο στάδιο της εμφάνισης του κορωνοϊού  επεξεργαστήκαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τις αναμενόμενες αλλαγές στην καθημερινή […]

Δημοσίευση της αναθεωρημένης 2ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC «Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»

Δημοσίευση της αναθεωρημένης 2ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC «Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

-A A A+