Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης (Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή […]

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG ΙΡΑ «Ελλάδα –Αλβανία 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να στελεχώσει  μία (1) θέση της Κοινής Γραμματείας (ΚΓ) του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG ΙΡΑ «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020» Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή […]

Green Road Trip και “EU in my region”. Η πράξη WASTE RREACT του Προγράμματος «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συμμετέχει στις καμπάνιες

Η εκστρατεία Green Trip – Ding Dong, «Έτοιμοι για το Green Challenge» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζει τοπικές πρωτοβουλίες αειφορίας για να ενθαρρύνει τους νέους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το Ding Dong Green Challenge αποτελεί μία πρωτοβουλία του Τμήματος Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO). […]

Interreg Europe 2021-2027 Δημόσια Διαβούλευση για το Σχεδιασμό του Νέου Προγράμματος

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδια Yπηρεσία και Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος για την Ελλάδα, καλεί όλες τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, καθώς και κάθε οργανισμό ή φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με ή/και απλά ενδιαφέρεται για την περιφερειακή πολιτική και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, […]

3 Νέες θέσεις εργασίας στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG MED

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ανοίξει η διαδικασία στελέχωσης του Προγράμματος INTERREG MED. Αφορά στην πρόσληψη 3 officers:• 1 Finance officer• 1 Communication Officer• 1 Project and Programme Development OfficerΗ υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει έως 23 Μαΐου. Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα τον Ιούνιο ώστε να γίνει το ξεκίνημα το Σεπτέμβριο. Η […]

Νέες θέσεις εργασίας στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’

Το Πρόγραμμα ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’ φέρνει σε συνεργασία φορείς από Κράτη Μέλη και Χώρες-Εταίροι που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας. Η Κοινή Γραμματεία εδρεύει στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας. Είναι  υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων της τρέχουσας περιόδου. Παράλληλα, επικουρεί στις διαδικασίες σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Για την ενίσχυση […]

Θέσεις εργασίας στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’

Το Πρόγραμμα ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’ φέρνει σε συνεργασία φορείς από Κράτη Μέλη και Χώρες-Εταίροι που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας. Η Κοινή Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος και των έργων.  Για την ενίσχυση της στελέχωσης της Γραμματείας, που εδρεύει στη Ρουμανία, έχει δημοσιευθεί η παρακάτω προκήρυξη δύο θέσεων: […]

Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 14 “Εκ των υστέρων δημοσιότητα” της ΥΑ 23451 /ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ Β 677/03.03.2017)  καταρτίζουμε πίνακα με τις υπογραφείσες αναθέσεις/συμβάσεις του έτους 2020 του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των αναδόχων των συμβάσεων.

Δημόσια Διαβούλευση Προγραμματος ‘Interreg NEXT Black Sea Basin’

Το Πρόγραμμα ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’ φέρνει σε συνεργασία φορείς από Κράτη Μέλη και Χώρες-Εταίροι που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας. Για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2021-2027), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  εμβαθύνει τις σχετικές πολιτικές ενίσχυσης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι δυνητικοί δικαιούχοι του νέου Προγράμματος καλούνται να αποτυπώσουν τις προτάσεις τους για την Κατεύθυνση […]

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027»

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027» διενεργείται ευρεία δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω ερωτηματολογίου.  version: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/a10df123-2549-0d0f-61c8-9791ec66275a  version: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4c0dd455-de05-2976-6a32-801de47a1a1e Ως πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, ο σχεδιασμός του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027” αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των τοπικών φορέων και […]

-A A A+