Β’ Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης “Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου 2021-2027 Η γνώμη σας μετράει!!!”

Εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΥΔ ΕΕΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Επιτροπής Προγραμματισμού για τον σχεδιασμό του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος» της 6ης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σας καλούμε να συμμετέχετε στη Β΄ Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης η οποία επικεντρώνεται:→ στην προτεραιοποίηση […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με επιλογή από τον εγκεκριμένο Κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», για την επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής, την Αιολόγηση της Επικοινωνίας και τη Θεματική Αξιολόγηση Επιπτώσεων των Παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης (Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη πλήρωση κενής θέσης στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους για […]

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Τι είναι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης; Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μοναδική και επίκαιρη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους πολίτες να συζητήσουν τις προκλήσεις της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της. Ανεξάρτητα από το πού είστε ή με τι ασχολείστε, αυτός είναι ο χώρος όπου θα σκεφτείτε το μέλλον που θέλετε […]

Πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020: αποτελέσματα της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

Τα αποτελέσματα της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, 7η Επιτροπή παρακολούθησης και ο πίνακας με τα εγκεκριμένα έργα, βρίσκονται εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης (Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή […]

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG ΙΡΑ «Ελλάδα –Αλβανία 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να στελεχώσει  μία (1) θέση της Κοινής Γραμματείας (ΚΓ) του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG ΙΡΑ «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020» Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή […]

Green Road Trip και “EU in my region”. Η πράξη WASTE RREACT του Προγράμματος «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συμμετέχει στις καμπάνιες

Η εκστρατεία Green Trip – Ding Dong, «Έτοιμοι για το Green Challenge» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζει τοπικές πρωτοβουλίες αειφορίας για να ενθαρρύνει τους νέους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το Ding Dong Green Challenge αποτελεί μία πρωτοβουλία του Τμήματος Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO). […]

Interreg Europe 2021-2027 Δημόσια Διαβούλευση για το Σχεδιασμό του Νέου Προγράμματος

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδια Yπηρεσία και Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος για την Ελλάδα, καλεί όλες τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, καθώς και κάθε οργανισμό ή φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με ή/και απλά ενδιαφέρεται για την περιφερειακή πολιτική και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, […]

3 Νέες θέσεις εργασίας στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG MED

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ανοίξει η διαδικασία στελέχωσης του Προγράμματος INTERREG MED. Αφορά στην πρόσληψη 3 officers:• 1 Finance officer• 1 Communication Officer• 1 Project and Programme Development OfficerΗ υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει έως 23 Μαΐου. Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα τον Ιούνιο ώστε να γίνει το ξεκίνημα το Σεπτέμβριο. Η […]

-A A A+