Νέα

ADRION: Παράταση για την υποβολή προτάσεων στους Α.Π. 1 & 3 του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 (ADRION)

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 (Α.Π. 1 & 3) ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ως εξής: Α.Π.1 : 12 Σεπτεμβρίου 2019 Α.Π.3 : 13  Σεπτεμβρίου 2019 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

Ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης διοργανώνουν ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων ως […]

Δελτίο τύπου για την 4η Πρόσκληση του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Την  Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων η οποία σχετίζεται με την 4η Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020.  Η 4η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό δώδεκα εκατομμύρια  εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (12.935.800€) και αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) 2 και 3 του Προγράμματος. Παρακαλούμε πιέστε εδώ για το Δελτίο τύπου 4ης Πρόσκλησης και την 4η […]

Ημερίδα Πληροφόρησης για την 3η πρόσκληση του Προγράμματος INTERREG V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 1 &3)

Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας “Interreg V-B Αδριατική Ιόνιο 2014-2020” (Άξονας Προτεραιότητας 1 & 3) διοργανώνεται Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στην Πάτρα στις 27 Ιουνίου 2019. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Εγγραφή 

4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Ανακοινώθηκε η 4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Προτάσεων είναι η 30/9/2019. Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 5ης Πρόσκληση «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη & επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές»  του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   πήρε νέα παράταση για την Δευτέρα 15/07/2019, at 15.00 hrs. Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-

ADRION: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στους Α.Π. 1 & 3 του Προγράμματος

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B “Αδριατική –Ιόνιο 2014-2020” καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους επιλέξιμους δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των Α.Π. 1 & 3 του Προγράμματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον Α.Π.1 : 29 Ιουλίου 2019 Α.Π.3 : 31 Ιουλίου 2019 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 5ης Πρόσκληση «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη & επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές»  του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   πήρε παράταση για την Παρασκευή 14.06.2019, στις 15:00μ.μ. . Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Απόφαση, καθώς και τα επικαιροποιημένα έγγραφα […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης (Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020)

Η περιφέρεια Απουλίας της Ιταλίας, στο πλαίσιο της Κοινής Γραμματείας (JS) του προγράμματος Ελλάδα Ιταλία 2014-2020 αναζητά την πλήρωση θέσεως ενός χειριστή έργου (Junior Project Officer με νομικό και διοικητικό προφίλ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 29 Απριλίου 2019,  11.00 π.μ (ιταλική ώρα). Το κείμενο της πρόσκλησης (στην αγγλική γλώσσα) καθώς και τα παραρτήματα […]

-A A A+