Νέα

Παρουσίαση του Προγράμματος Interreg Euro-Med 2021-27. Ενημέρωση για την 1η Πρόσκληση. Προτεραιότητα 3: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – Ειδικός στόχος 1

Ανάρτηση της παρουσίασης του Νέου Προγράμματος Interreg Euro Med 2021-27. Ενημέρωση για την 1η Πρόσκληση. Προτεραιότητα 3: “ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” – Ειδικός στόχος 1. Η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την “ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” θα ανοίξει επίσημα στις 24 Φεβρουαρίου 2022, (13.00 ώρα Ελλάδος) και θα λήξει στις 24 Μαΐου 2022, (13.00 ώρα Ελλάδος).Η συγκεκριμένη πρόσκληση για […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική –Ιόνιο 2014-2020 (ADRION) αναζητά Υπεύθυνο Επικοινωνίας (communication officer).Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση εδώ και για την αίτηση εδώ

Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2021

Σύμφωνα με το άρθρο 14 “Εκ των υστέρων δημοσιότητα” της ΥΑ 23451 /ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ Β 677/03.03.2017) καταρτίζουμε πίνακα με τις υπογραφείσες αναθέσεις/συμβάσεις του έτους 2021 του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των αναδόχων. Κατεβάστε το αρχείο

3rd Call for Strategic Project Proposal

Submission period 10.01.2022 – 04.02.2022  Priority Axes and Specific Objectives Priority Axis 2: Protection of Environment – Transportation 2.1  Upgrade public infrastructure to improve road travel time, safe border crossing and promote energy efficiency towards green transport Budget The total budget available for the Restricted Call for Strategic Project Proposal (including national contribution) is 690.000,00 […]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής, Αξιολόγηση της Επικοινωνίας και Θεματική Αξιολόγηση Επιπτώσεων των Παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Περιόδου 2014-2020» Αρχείο πρόσκλησης

Επικαιροποιημένη έκδοση Προγράμματος ‘Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας’ 2021-27

Το νέο Πρόγραμμα ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’, βρίσκεται στο στάδιο τελικής διαμόρφωσης του και θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση τον Μάρτιο 2022. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες, έχουν ακόμα την δυνατότητα να μελετήσουν το τελικό σχέδιο του Προγράμματος, και να υποβάλλουν συμπληρωματικά σχόλια και προτάσεις, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Υποστήριξη στη λειτουργία του Λογιστηρίου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»» Αρχείο Πρόσκλησης

-A A A+