Νέα

Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Ολοκληρώθηκε η επίσημη υποβολή των πέντε Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 2 Απριλίου 2022 και αναμένεται η έγκριση τους.Προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση των Προγραμμάτων, κατά την οποία υπήρξε ενεργή συμμετοχή, συμβολή και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ως εκ τούτου, αποτυπώθηκαν οι άξονες προτεραιότητας που ικανοποιούν τις ανάγκες της διασυνοριακής περιοχής, το στρατηγικό […]

Transnational Environmental Event “Together We Can”

The IVY volunteers of the Interreg Greece-Bulgaria and Interreg Balkan-Mediterranean programmes are organizing a transnational environmental event under the name “Together We Can”. “Together We Can” is a Citizen’s Engagement Activity, aimed to promote the EU Cohesion Policy through three (3) transnational clean-up events that will take place in Greece, Bulgaria, and Albania with the […]

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα-Βόρεια
Μακεδονία 2021-2027.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η Ειδική Υπηρεσία των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική Διεύθυνση : interreg@mou.gr, Αρμόδια Στελέχη: Α. Σαμαράς & Ν. Χατζησάββας, 2310469600) ως Αρχή Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία 2021-2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), […]

Δημόσια Διαβούλευση ΣΜΠΕ του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A IPA «Ελλάδα-Αλβανία 2021-2027»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ως Αρχή Σχεδιασμού στο πλαίσιο σχεδιασμού του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A IPA «Ελλάδα-Αλβανία 2021-2027» και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως τροποποιημένη ισχύει, έχει εκπονήσει εκ των προτέρων αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του […]

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  Η Ειδική Υπηρεσία των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική Διεύθυνση : interreg@mou.gr, Αρμόδια Στελέχη: Α. Σαμαράς & Α. Λιόλιου, 2310469600) ως Αρχή Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως […]

Διαβούλευση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Προγραμμάτων Συνεργασίας Interreg 2021-2027

Παρακαλούμε επιλέξτε διαβούλευση: Διαβούλευση Σ.Μ.Π.Ε. του Προγράμματος Ελλάδα- Βουλγαρία 2021-2027 Διαβούλευση Σ.Μ.Π.Ε. του Προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2021-2027 Διαβούλευση Σ.Μ.Π.Ε. του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027 Διαβούλευση Σ.Μ.Π.Ε. του Προγράμματος Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία 2021-2027 Διαβούλευση Σ.Μ.Π.Ε. του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τη διερμηνεία και τεχνική κάλυψη της 8ης Συνεδρίασης της επιτροπής Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg : Greece-Italy 2021-2027” που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 22/03/2022. Αρχείο Πρόσκλησης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση σε λειτουργία εφαρμογών Οικονομικής-Λογιστικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Προσωπικού-Μετακινήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»» Αρχείο Πρόσκλησης

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο “Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στους χώρους που στεγάζονται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και οι Κοινές Γραμματείες των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»” Αρχεία πρόσκλησης

-A A A+