Νέα

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τo έργο «Προμήθεια προωθητικού υλικού για την εκδήλωση ECDay 2021 του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» Αρχείο Πρόσκλησης

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τη διερμηνεία και τεχνική κάλυψη της 5ης Συνεδρίασης της επιτροπής Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg : Greece-Italy 2021-2027 και της 9ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg : Greece-Italy 2014-2020 που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά στις 23 και 27/9/2021 αντίστοιχα. Αρχείο Πρόσκλησης

Συμμετοχή στην 85η Δ.Ε.Θ.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συμμετέχει στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο περίπτερο 7, stand 9. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για το πρωτόκολλο λειτουργίας, εδώ

Προσκλήσεις για υποβολή προσφορών

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο “Προμήθεια και φύτευση δενδρυλλίων στο Δήμο Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο διοργάνωσης της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» Αρχεία Προσκλήσεων

Σχέδιο Προγράμματος ”Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας” 2021-2027

Το νέο Πρόγραμμα ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’, βρίσκεται στο στάδιο τελικής διαμόρφωσης του. Έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις σε όλες τις συμμετέχουσες Χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες, καλούνται να μελετήσουν το πρώτο σχέδιο του Προγράμματος, και να υποβάλλουν συμπληρωματικά σχόλια και προτάσεις, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Πατήστε εδώ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την κατασκευή stand για τη συμμετοχή του INTERREG στην 85η ΔΕΘ, για τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Αρχείο Πρόσκλησης

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παραχώρηση χρήσης χώρου για τη συμμετοχή του INTERREG στην 85η ΔΕΘ, για τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Αρχείο Πρόσκλησης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Strategic Environmental Assessment) των Προγραμμάτων Συνεργασίας Interreg 2021-2027» Αρχεία Πρόσκλησης

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια σημειωματαρίων στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ΔΕΘ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το έργο «προμήθειασημειωματαρίων στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ΔΕΘ, για τη δημοσιότητα τωνΕπιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης τωνΕπιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» τοοποίο προτίθεται να αναθέσει σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/16. Αρχεία […]

Webinar on Project Implementation – Monday 12th of July 2021- Save the date!

We are pleased to announce that the webinar on project implementation for the beneficiaries of the approved projects will be held online via zoom platform, on Monday 12nd July at 10:00am (Greek time). You may find the agenda through this link! We kindly ask you to register for this meeting and discover what’s in for you, through […]

-A A A+