Νέα

Νέες θέσεις εργασίας στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’

Το Πρόγραμμα ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’ φέρνει σε συνεργασία φορείς από Κράτη Μέλη και Χώρες-Εταίροι που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας. Η Κοινή Γραμματεία εδρεύει στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας. Είναι  υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων της τρέχουσας περιόδου. Παράλληλα, επικουρεί στις διαδικασίες σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Για την ενίσχυση […]

Θέσεις εργασίας στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’

Το Πρόγραμμα ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’ φέρνει σε συνεργασία φορείς από Κράτη Μέλη και Χώρες-Εταίροι που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας. Η Κοινή Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος και των έργων.  Για την ενίσχυση της στελέχωσης της Γραμματείας, που εδρεύει στη Ρουμανία, έχει δημοσιευθεί η παρακάτω προκήρυξη δύο θέσεων: […]

Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 14 “Εκ των υστέρων δημοσιότητα” της ΥΑ 23451 /ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ Β 677/03.03.2017)  καταρτίζουμε πίνακα με τις υπογραφείσες αναθέσεις/συμβάσεις του έτους 2020 του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των αναδόχων των συμβάσεων.

Δημόσια Διαβούλευση Προγραμματος ‘Interreg NEXT Black Sea Basin’

Το Πρόγραμμα ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’ φέρνει σε συνεργασία φορείς από Κράτη Μέλη και Χώρες-Εταίροι που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας. Για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2021-2027), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  εμβαθύνει τις σχετικές πολιτικές ενίσχυσης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι δυνητικοί δικαιούχοι του νέου Προγράμματος καλούνται να αποτυπώσουν τις προτάσεις τους για την Κατεύθυνση […]

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027»

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027» διενεργείται ευρεία δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω ερωτηματολογίου.  version: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/a10df123-2549-0d0f-61c8-9791ec66275a  version: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4c0dd455-de05-2976-6a32-801de47a1a1e Ως πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, ο σχεδιασμός του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027” αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των τοπικών φορέων και […]

Δημόσια διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-Α “Ελλάδα – Βουλγαρία 2021-2027”

Η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-Α “Ελλάδα – Βουλγαρία 2021-2027” ξεκίνησε!Παρακαλείστε να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο (ηλεκτρονική φόρμα) που θα βρείτε παρακάτω:GR: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/487a2ced-f3be-753a-35f5-8a4cf1c5c5e9BG: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e66255c5-d25d-4a44-cf0c-b67a25ee28b9 Μια σύντομη εισαγωγή του Προγράμματος και το ερωτηματολόγιο μπορείτε να τα βρείτε εδώ: http://www.greece-bulgaria.eu/gallery/Files/INTERREG-GR-BG—QU-Introduction.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος _ Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020»

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών του έργου «Επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής και της Επικοινωνίας και Αξιολόγηση Επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» βρίσκεται εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020»

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο « Επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020»» βρίσκεται εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο « Επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020»» βρίσκεται εδώ.

-A A A+