Νέα

Interreg Greece-Italy 2021-2027 programme has been approved

It’s official. The European Commission has approved the 2021-2027 Interreg Greece-Italy programme. Discover here the final version and enjoy reading! We are proud to announce that on 8th September 2022 the European Commission adopted the Interreg VI-A Greece-Italy Programme for the period 2021-2027 with the Final Decision n. 6578. Read more

Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας -Κύπρου συνεχίζεται και κατά την περίοδο 2021- 2027!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027”, οπότε και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής, θα συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη! Πιο συγκεκριμένα, το νέο Πρόγραμμα μέσα από στοχευμένες επενδύσεις ύψους 57,48 […]

The NEW Cross-Border Cooperation Programme Interreg VI-A “Greece-Bulgaria 2021-2027” has been approved!

The new Cross-Border Cooperation Programme Interreg VI-A “Greece-Bulgaria 2021-2027” was approved by the European Commission on Tuesday, 13th of September 2022. The Programme’s total budget amounts to 83.953.682,00 € and is co-funded by 80%, which equals to 67.162.945,00€, from the European Regional Development Fund (ERDF) and by 20%, which equals to 16.790.737,00 €, from national […]

Παρουσίαση του Προγράμματος Interreg Euro-Med 2021-27. Ενημέρωση για την 1η Πρόσκληση. Προτεραιότητα 3: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – Ειδικός στόχος 1

Ανάρτηση της παρουσίασης του Νέου Προγράμματος Interreg Euro Med 2021-27. Ενημέρωση για την 1η Πρόσκληση. Προτεραιότητα 3: “ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” – Ειδικός στόχος 1. Η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την “ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” θα ανοίξει επίσημα στις 24 Φεβρουαρίου 2022, (13.00 ώρα Ελλάδος) και θα λήξει στις 24 Μαΐου 2022, (13.00 ώρα Ελλάδος).Η συγκεκριμένη πρόσκληση για […]

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 301005/ΥΔ3953/29-08-2016 Υπουργικής Απόφασης με τίτλο “Σύσταση ειδικού μητρώου επαληθευτών – ελεγκτών…”

Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη των Νομικών Προσώπων στο άρθρο 2, επιπλέον των φυσικών προσώπων που ίσχυε μέχρι της δημοσίευσης της παρούσης στο ΦΕΚ τεύχος Β’ 2741/3-7-2019. ΦΕΚ τροποποίησης ΥΑ επαληθευτών Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών – Ελεγκτών  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών για την περίοδο 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» καλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον «Κατάλογο προμηθευτών-παρεχόντων υπηρεσίες»της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 301328/ ΥΔ 2599/ 07-07/2017 “Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της […]

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οικονομικές προσφορές

«Μίσθωση τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης στο πλαίσιο εκδήλωσης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 για την Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2022» Αρχείο Πρόσκλησης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «μίσθωση λεωφορείου δημόσιας χρήσης χωρητικότητας 7 θέσεων» Αρχείο πρόσκλησης Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Προμήθεια προωθητικού υλικού στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προωθητικού υλικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο “Προμήθεια προωθητικού υλικού στο πλαίσιο διοργάνωσης της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014- 2020»” Αρχείο Πρόσκλησης

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Interreg στην 86η Δ.Ε.Θ.

“Μίσθωση εκθεσιακού χώρου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή των προγραμμάτων INTERREG στη 86η ΔΕΘ” Αρχείο πρόσκλησης ”Κατασκευή stand για τη συμμετοχή του INTERREG στην 86η ΔΕΘ, για τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»” Αρχείο πρόσκλησης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Παραγωγή προωθητικού υλικού, στο πλαίσιο της συμμετοχή του INTERREG στην 86η ΔΕΘ, για τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και συγκεκριμένα του Διασυνοριακού  Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» Αρχείο πρόσκλησης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Παραγωγή προωθητικού υλικού, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Ευρωπαϊκής Ημέρας Συνεργασίας (EC Day 2022) του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» η οποία θα λάβει χώρα στις επιλέξιμες περιοχές της Αλβανίας (Περιφέρεια Αργυροκάστρου) τον Σεπτεμβρίου 2022». Αρχείο πρόσκλησης

Approved Strategic Environmental Assessment of Cooperation Programme Interreg “Greece-Bulgaria 2021-2027”

In the context of the drafting of the new Programme for the new programming period 2021-2027, the Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes has received the approval of the Strategic Environmental Assessment (SEA) of INTERREG VI-A “Greece-Bulgaria 2021-2027”. More information in the attached documents. – Περιβαλλοντική έγκριση Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027_ελληνικά – Environmental approval of Greece-Bulgaria 2021-2027 EN_Unofficial Translation

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για υπηρεσίες μετάφρασης

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τη διερμηνεία και τεχνική κάλυψητης 10ης Συνεδρίασης της επιτροπής Παρακολούθησης του ΠρογράμματοςΣυνεργασίας Interreg : Greece-Italy 2014-2020” που θα πραγματοποιηθείδιαδικτυακά στις 21/07/2022. Αρχείο Πρόσκλησης

-A A A+