Νέα

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 301005/ΥΔ3953/29-08-2016 Υπουργικής Απόφασης με τίτλο “Σύσταση ειδικού μητρώου επαληθευτών – ελεγκτών…”

Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη των Νομικών Προσώπων στο άρθρο 2, επιπλέον των φυσικών προσώπων που ίσχυε μέχρι της δημοσίευσης της παρούσης στο ΦΕΚ τεύχος Β’ 2741/3-7-2019. ΦΕΚ τροποποίησης ΥΑ επαληθευτών Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών – Ελεγκτών  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών για την περίοδο 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» καλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον «Κατάλογο προμηθευτών-παρεχόντων υπηρεσίες»της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 301328/ ΥΔ 2599/ 07-07/2017 “Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της […]

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια σημειωματαρίων στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ΔΕΘ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το έργο «προμήθειασημειωματαρίων στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ΔΕΘ, για τη δημοσιότητα τωνΕπιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης τωνΕπιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» τοοποίο προτίθεται να αναθέσει σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/16. Αρχεία […]

Webinar on Project Implementation – Monday 12th of July 2021- Save the date!

We are pleased to announce that the webinar on project implementation for the beneficiaries of the approved projects will be held online via zoom platform, on Monday 12nd July at 10:00am (Greek time). You may find the agenda through this link! We kindly ask you to register for this meeting and discover what’s in for you, through […]

Β’ Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης “Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου 2021-2027 Η γνώμη σας μετράει!!!”

Εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΥΔ ΕΕΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Επιτροπής Προγραμματισμού για τον σχεδιασμό του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος» της 6ης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σας καλούμε να συμμετέχετε στη Β΄ Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης η οποία επικεντρώνεται:→ στην προτεραιοποίηση […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με επιλογή από τον εγκεκριμένο Κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», για την επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής, την Αιολόγηση της Επικοινωνίας και τη Θεματική Αξιολόγηση Επιπτώσεων των Παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης (Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη πλήρωση κενής θέσης στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους για […]

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Τι είναι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης; Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μοναδική και επίκαιρη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους πολίτες να συζητήσουν τις προκλήσεις της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της. Ανεξάρτητα από το πού είστε ή με τι ασχολείστε, αυτός είναι ο χώρος όπου θα σκεφτείτε το μέλλον που θέλετε […]

Πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020: αποτελέσματα της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

Τα αποτελέσματα της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, 7η Επιτροπή παρακολούθησης και ο πίνακας με τα εγκεκριμένα έργα, βρίσκονται εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης (Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή […]

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG ΙΡΑ «Ελλάδα –Αλβανία 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να στελεχώσει  μία (1) θέση της Κοινής Γραμματείας (ΚΓ) του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG ΙΡΑ «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020» Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή […]

Green Road Trip και “EU in my region”. Η πράξη WASTE RREACT του Προγράμματος «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συμμετέχει στις καμπάνιες

Η εκστρατεία Green Trip – Ding Dong, «Έτοιμοι για το Green Challenge» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζει τοπικές πρωτοβουλίες αειφορίας για να ενθαρρύνει τους νέους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το Ding Dong Green Challenge αποτελεί μία πρωτοβουλία του Τμήματος Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO). […]

-A A A+