A+ | A- | Reset

IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

Gr-FYROM

Το ΙΡΑ Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» συνέχισε και το 2012 απρόσκοπτα τις δραστηριότητές του, οι σημαντικότερες εξ των οποίων ήταν οι εξής:

Υλοποίηση έργων 1ης Πρόσκλησης

Τα δεκαοκτώ έργα της 1ης Πρόσκλησης υλοποιούνται από 58 εταίρους συνολικά. Όλες οι συμβάσεις χρηματοδότησης και τα έγγραφα εταιρικής συνεργασίας έχουν υπογραφεί, ενώ αρκετά έργα έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εναρκτήρια εκδήλωσή τους και προγραμματίζουν τις κύριες δράσεις τους.

Κατά τους προηγούμενους μήνες, διοργανώθηκαν σεμινάρια στις δύο πλευρές των συνόρων, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά οι δικαιούχοι για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας και τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων. Το σεμινάριο για Έλληνες εταίρους πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23 Φεβρουαρίου 2012, ενώ η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργάνωσε δύο σεμινάρια για τους δικαιούχους από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο Kavadarci και στη Bitola στις 13 Μαρτίου και 15 Μαρτίου αντίστοιχα.

2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων

Η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων δημοσιεύτηκε τη 16η Φεβρουαρίου 2012 και έληξε μετά από 15νθημερη παράταση τη 31η Μαΐου 2012. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ήταν άνω των 14 εκ. € (εκ των οποίων περίπου 11 εκ. € είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η 2η Πρόσκληση ήταν ανοικτή για τους δύο Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος: α) Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης και β) Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Προγράμματος.

Μετά τη δημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης, διεξήχθη μια σειρά ενημερωτικών ημερίδων και φόρουμ αναζήτησης εταίρων σε επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος. Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία και τα όργανα διαχείρισης του Προγράμματος επεδίωξαν να ενημερωθεί ο τοπικός πληθυσμός για τις δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρονται από το Πρόγραμμα ακόμη και σε πιο απομακρυσμένες επιλέξιμες περιοχές. Οι δυνητικοί εταίροι ενημερώθηκαν για τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή προτάσεων, την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων και τη νέα λογική που διέπει το Πρόγραμμα – την αρχή του Επικεφαλής εταίρου.

Την 4η Απριλίου 2012, διοργανώθηκε στη Strumica η επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση για τη 2η Πρόσκληση. Τρεις ακόμη ενημερωτικές ημερίδες και φόρουμ αναζήτησης εταίρων πραγματοποιήθηκαν στο Veles (28 Μαρτίου), στη Φλώρινα (24 Απριλίου) και στην Οχρίδα (27 Απριλίου).

Εκτός από τα φόρουμ αναζήτησης εταίρων που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο των ημερίδων, δόθηκε επίσης η δυνατότητα στους δυνητικούς δικαιούχους να δημοσιεύσουν μια σύντομη περιγραφή της ιδέας του έργου τους στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, με στόχο την εξεύρεση εταίρων.

Έως τη 31η Μαΐου 2012, υποβλήθηκαν 180 προτάσεις έργων. Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η πρώτη φάση της αξιολόγησής τους και στη συνέχεια θα γίνει η ποιοτική αξιολόγησή τους. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η Κοινή Επιτροπή Καθοδήγησης θα λάβει την τελική απόφαση για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν το φθινόπωρο του 2012.

Προετοιμασία της 3ης Πρόσκλησης

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο για το Πρόγραμμα είναι η ανακοίνωση της 3ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων το φθινόπωρο του 2012, κατόπιν έγκρισης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενεργοποιηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος.

Οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις του Προγράμματος έως και το τέλος του Σεπτεμβρίου έχουν ως εξής:

  • Έναρξη λειτουργίας ιστοσελίδας του Προγράμματος: Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Προγράμματος είναι σε τελική φάση. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες κι ένα εργαλείο αναζήτησης εταίρων και υποβολής ιδέας έργου. Στόχος είναι η ιστοσελίδα να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εταίρους που υλοποιούν έργα και δυνητικούς δικαιούχους.

  • 2η Συνεδρίαση Κοινής Επιτροπής Καθοδήγησης: Η δεύτερη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Καθοδήγησης θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστικό σκοπό την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων.

  • 4η Συνεδρίαση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης: Η τέταρτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί με σημαντικότερο σκοπό – μεταξύ άλλων- την έγκριση των εγγράφων και των συνοδευτικών αρχείων της 3ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων.

  • Ημέρα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας: Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, η Κοινή Τεχνική Γραμματεία, σε συνεργασία με τα όργανα διαχείρισης του Προγράμματος, θα διοργανώσει ένα διαγωνισμό φωτογραφίας και έκθεση με τίτλο «Ύδατα και Όρη στη διασυνοριακή περιοχή».Αναλυτικές πληροφορίες θα δοθούν κατά την έναρξη της διαφημιστικής εκστρατείας.