A+ | A- | Reset

IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

gr-fyromΟι σημαντικότερες εξελίξεις στο ΙΡΑ Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» ήταν οι εξής:

Έναρξη λειτουργίας ιστοσελίδας του Προγράμματος
siteΗ νέα ιστοσελίδα του Προγράμματος είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.ipa-cbc-programme.eu και περιέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το Πρόγραμμα, τις Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, περιγραφή των συγχρηματοδοτούμενων έργων, οδηγούς υλοποίησης έργων κ.α.

Ακόμη, φέρει ένα εργαλείο αναζήτησης εταίρων και υποβολής ιδέας έργου. Επίσης, στην ιστοσελίδα θα ανακοινώνονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις (σεμινάρια, ημερίδες ενημέρωσης κτλ.) που διοργανώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή/ Κοινή Τεχνική Γραμματεία/ Εθνική Αρχή/ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε.
Τέλος, στην ιστοσελίδα ανακοινώνονται όλες οι εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι εταίροι των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα, όπως οι εναρκτήριες συναντήσεις, τεχνικές συναντήσεις, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κτλ. Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα του Προγράμματος λειτουργεί και ως εργαλείο δημοσιότητας των έργων.

 

2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων
Η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων δημοσιεύτηκε τη 16η Φεβρουαρίου 2012 και έληξε μετά από 15νθημερη παράταση τη 31η Μαΐου 2012. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ήταν άνω των 14 εκατομμυρίων € Η Πρόσκληση έτυχε ευρείας δημοσιότητας. Ανακοινώθηκε ταυτόχρονα στις ιστοσελίδες της Διαχειριστικής Αρχής, της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. και της Εθνικής Αρχής. Διοργανώθηκαν επίσης ενημερωτικές ημερίδες και στις δύο χώρες.  Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν τρία σετ ερωταπαντήσεων, που διευκόλυναν τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για τους δυνητικούς δικαιούχους. Κατά συνέπεια, τηρήθηκαν οι αρχές για ίση μεταχείριση και πρόσβαση στην πληροφορία.
Συνολικά υποβλήθηκαν 179 προτάσεις έργων. Κρίνεται ότι η 2η Πρόσκληση ήταν επιτυχημένη, δεδομένου τόσο του μεγάλου ενδιαφέροντος και του αριθμού των προτάσεων που υποβλήθηκαν, όσο και του υψηλού βαθμού ωριμότητας και ποιότητας των έργων.

 

Έγκριση έργων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης
Η 2η Κοινή Επιτροπή Καθοδήγησης συνεδρίασε στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 και αποφάσισε ομόφωνα τη χρηματοδότηση είκοσι (20) έργων, συνολικού προϋπολογισμού 16.218.242€, ως εξής:

  • Δέκα (10) έργα για τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης», συνολικού προϋπολογισμού  8.351.045 €
  • Δέκα (10) για τον Άξονα  Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή», συνολικού προϋπολογισμού 7.867.197 €.

Η κατανομή των επιλεγμένων έργων είναι ισορροπημένη από γεωγραφικής άποψης, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Επίσης, επτά (7) έργα κρίθηκαν επιλαχόντα και θα χρηματοδοτηθούν, εάν υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι.
Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων θα υποστηριχθούν και θα υλοποιηθούν: π.χ. έργα υποδομής οδικού δικτύου, παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτινων πόρων, προστασίας των δασικών ειδών τροφίμων, ανακύκλωσης των οργανικών αποβλήτων, ανάπτυξης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας  για τα γεωργικά διατροφικά προϊόντα,  προώθησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εγκατάστασης μηχανισμών διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών, υλοποίησης προσχολικών δράσεων για μικρά παιδιά, προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλα αυτά συμβάλλουν στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιοχές.

 

Υλοποίηση έργων 1ης Πρόσκλησης
Την περίοδο αυτή διαφαίνονται τα απτά αποτελέσματα των έργων της 1ης Πρόσκλησης, καθώς έχουν επιταχυνθεί η υλοποίησή τους. Αυτό επιβεβαιώνεται από το υψηλό ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου τους.

 

Οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις του Προγράμματος έως και το τέλος του Δεκεμβρίου έχουν ως εξής:

  • Δημοσίευση Πρόσκλησης Στρατηγικών Έργων
  • Προκήρυξη συμβούλου δημοσιότητας του Προγράμματος
  • 4η Συνεδρίαση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης στις 13/12/2012. Το επόμενο σημαντικό ορόσημο για το Πρόγραμμα είναι η ανακοίνωση της 3ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, κατόπιν έγκρισης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενεργοποιηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος. Η τέταρτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί με σημαντικότερο σκοπό - μεταξύ άλλων - την έγκριση των εγγράφων και των συνοδευτικών αρχείων της 3ης Πρόσκλησης.
  • Συμβασιοποίηση των έργων της 2ης Πρόσκλησης. Η συμβασιοποίηση των έργων της 2ης Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.
  • Δύο νέα μέλη στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία. Αναμένεται ότι ο νέος Συντονιστής της ΚΤΓ και ένας Antenna Officer στη Bitola θα αναλάβουν καθήκοντα εντός του τρέχοντος μηνός.

 

ΕΠΕΙΓΟΝ
Καλούνται ΟΛΟΙ οι Τελικοί Δικαιούχοι να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου ν+3, ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ την υλοποίηση των Έργων τους, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματά τους.
Επίσης, καλούνται να αποστέλλουν άμεσα τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες προς πιστοποίηση στη Μονάδα Δ’ της Αρχής Πληρωμής, με παράλληλη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας.