A+ | A- | Reset

IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

gr-fyrom

Το ΙΡΑ Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» συνέχισε κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουλίου 2013 δημιουργικά τις δραστηριότητές του, οι σημαντικότερες από τις οποίες ήταν οι παρακάτω:

5η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
H 5η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος συνήλθε στις 2 Ιουλίου 2013 στην Οχρίδα. Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τα παρακάτω:

  • Την τροποποίηση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος
  • Διευκρινίσεις - γενικές παραδοχές σχετικά με τη διάρκεια των κοινών έργων και την εκτέλεση των πληρωμών για τις επιλέξιμες δαπάνες των Ελλήνων εταίρων
  • Την τροποποίηση του Πολυετούς Σχεδίου Προϋπολογισμού της Τεχνικής Βοήθειας για την Ελλάδα.

Δημοσιοποίηση της 3ης Πρόσκλησης
Ένα σημαντικό ορόσημο για το Πρόγραμμα ήταν η ανακοίνωση της 3ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων. Με αυτόν τον τρόπο, ενεργοποιήθηκε ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος. Η Πρόσκληση είναι ανοικτή για τους δύο Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος: α) Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης και β) Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Προγράμματος. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να κυμανθεί από 150.000,00€ -800.000,00€. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παρούσα Πρόσκληση είναι 7.514.217,00€.
Μετά τη δημοσίευση της Πρόκλησης, η Κοινή Τεχνική Γραμματεία σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, το Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια, διοργάνωσαν τέσσερεις (4) ενημερωτικές ημερίδες και φόρουμ αναζήτησης εταίρων σε επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος, ως ακολούθως:

  • Εναρκτήρια εκδήλωση – 1η Ενημερωτική ημερίδα: 1 Ιουλίου 2013, Στρούγκα
  • 2η Ενημερωτική ημερίδα: 4 Ιουλίου 2013, Πρίλεπ
  • 3η Ενημερωτική ημερίδα: 5 Ιουλίου 2013, Φλώρινα
  • 4η Ενημερωτική ημερίδα: 12 Ιουλίου 2013, Γευγελί

2η Πρόσκληση: Σύναψη Συμβάσεων και έναρξη Υλοποίησης Έργων
Είκοσι έργα συμβασιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης και θα υλοποιηθούν συνολικά από 58 εταίρους.
Δεδομένου ότι οι εταίροι πρέπει να επικεντρωθούν στη φάση της υλοποίησης, διοργανώθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια στις δύο χώρες. Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, το Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια διοργάνωσε δύο επιμορφωτικά σεμινάρια για τους IPA δικαιούχους στη Strumica και Bitola στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2013, αντίστοιχα. Έπειτα, διοργανώθηκαν δύο σεμινάρια για τους Έλληνες δικαιούχους στη Φλώρινα και στις Σέρρες στις 28 και 29 Μαρτίου, αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με την υποβολή αναφορών προόδου, την επιλεξιμότητα των δαπανών και την απαιτούμενη τεκμηρίωση αυτών, καθώς και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Υλοποίηση έργων 1ης Πρόσκλησης
Τα δεκαοκτώ έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης βρίσκονται σε ώριμο στάδιο υλοποίησης και τέσσερα έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες δράσεις τους. Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι θα εντείνουν τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους και θα προετοιμαστούν για το κλείσιμο των έργων.

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης (2012)
Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού EC/718/2007, τον Ιούνιο 2013, η Διαχειριστική Αρχή υπέβαλλε την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης (2012) του Προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν έγκρισης από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

   

Μελλοντικές ενέργειες (Ιούλιος - Νοέμβριος 2013)

Σεπτέμβριος 2013: Έναρξη αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων έργων για την 3η Πρόσκληση
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013: Μετά τη μεγάλη επιτυχία της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2012 και τη διοργάνωση του Διαγωνισμού Φωτογραφίας και Έκθεσης με τίτλο «Ύδατα και Όρη στη διασυνοριακή περιοχή», το Πρόγραμμα θα συμμετέχει στην Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2013.
Στις 19 Ιουλίου 2013, ανακοινώθηκε επίσημα ο Διαγωνισμός Φωτογραφίας και η Έκθεση με τίτλο: “We belong Here: Life, people and nature in the cross-border area”. Η πρωτοβουλία είναι μέρος της δημοσιότητας του Προγράμματος, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συνεργασίας 2013.
Η συμμετοχή είναι ανοικτή για τους κατοίκους των συμμετεχουσών χωρών στο Πρόγραμμα. Οι καλύτερες εβδομήντα φωτογραφίες θα εκτεθούν σε δημόσια έκθεση στην Έδεσσα (20 έως 26 Σεπτεμβρίου 2013) και στη συνέχεια στην Οχρίδα. Οι τρεις καλύτερες φωτογραφίες θα κερδίσουν βραβεία. Οι φωτογραφίες μπορούν να υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή, έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην ενότητα News της ιστοσελίδας του Προγράμματος