A+ | A- | Reset

Λοιπά νέα

Επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπείας της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

Την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) δέχθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Εξειδικευμένα στελέχη της ΕΥΔ μετέφεραν μέσω παρουσιάσεων και διαλόγου σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους  των Υπουργείων Ανάπτυξης από την Κίνα, το Βιετνάμ, το Λαός και τη Μιανμάρ την εμπειρία τους από το σχεδιασμό και υλοποίηση Προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας. Η αντιπροσωπεία στη συνέχεια επισκέφθηκε έργα, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ελλάδα-Βουλγαρία, Ελλάδα-Αλβανία και Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Σκοπός της επίσκεψης, η οποία έγινε υπό την αιγίδα του Γερμανικού Ινστιτούτου Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ) ήταν να φέρει σε επαφή τις χώρες της ASEAN με εμπειρίες διασυνοριακής συνεργασία, όπως έχουν προκύψει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας υλοποίησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η περιφερειακή συνεργασία μπορεί να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ διασυνοριακών περιοχών, όπως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας όπου δεν υπάρχει το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό η ASEAN μόλις πρόσφατα αποφάσισε να αναβάλει προσωρινά τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς (AEC), καθώς οι συνθήκες κατά βάση στις μικρότερες χώρες της περιοχής (Καμπότζη, Λάος, Βιετνάμ και Μιανμάρ) δεν είναι ακόμη αρκετά ώριμες. Ως εκ τούτου το κεντρικό ερώτημα της επίσκεψης ήταν το πώς τα έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες διασυνοριακής συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των πλέον μειονεκτικών οικονομικά συνοριακών περιφερειών και στην ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών συνεργασιών στις διασυνοριακές περιοχές.  

ASEAN2 ASEAN3

Διαβούλευση για τη μακροπεριφερειακή στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολίτικης καλεί όλους τους ενδιαφερομένους, π.χ. Περιφέρειες, δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών κτλ., να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιοχή Αδριατικής-Ιονίου (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region - EUSAIR).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 13-14 Δεκεμβρίου 2012 επισήμως ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει τη Στρατηγική για την Περιοχή Αδριατικής-Ιονίου πριν το τέλος του 2014. Σκοπός της μακρο-περιφερειακής Στρατηγικής είναι να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική ευμάρεια, ανάπτυξη και απασχόληση στην περιοχή της Αδριατικής και της Ιονίου, μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της προσβασιμότητας της περιοχής. 

Η μακρο-περιφερειακή Στρατηγική αφορά σε οκτώ (8) χώρες: τέσσερα (4) κράτη-μέλη της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία) και τέσσερα (4) μη κράτη-μέλη (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία). Επικεντρώνεται σε θεματικές κοινού περιφερειακού ενδιαφέροντος και είναι δομημένη γύρω από τέσσερις πυλώνες:

  1. Ενίσχυση της καινοτόμου θαλάσσιας και παράκτιας ανάπτυξης,
  2. Διασύνδεση της περιοχής,
  3. Διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, και
  4. Ενίσχυση της περιφερειακής ελκυστικότητας.

Σκοπός της δημόσιας αυτής διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσει ιδέες, ώστε να διασφαλιστεί πως η Στρατηγική θα είναι ρεαλιστική, φιλόδοξη στους στόχους της και να δίνει απαντήσεις σε υπαρκτές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Οι συνεισφορές των ενδιαφερομένων θα συζητηθούν περαιτέρω  σε συνέδριο, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 06-07 Φεβρουαρίου 2014 στο πλαίσιο της Ελληνικής προεδρίας της ΕΕ, και θα χρησιμοποιηθούν στην προετοιμασία της Στρατηγικής. 

Νέο διακρατικό Πρόγραμμα "Balkan-Mediterranean"

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» εξελέγη ομόφωνα ως η Διαχειριστική Αρχή του νέου διακρατικού Προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Balkan-Mediterranean) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Στο νέο αυτό Πρόγραμμα, εκτιμούμενου προϋπολογισμού περίπου € 60.000.000, συμμετέχουν

  • η Αλβανία
  • η Βουλγαρία
  • η Κύπρος
  • η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και
  • η Ελλάδα. 

Το νέο Πρόγραμμα έρχεται να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και θεσμική συνοχή μέσω της βελτίωσης της κοινωνικο-οικονομικής ανταγωνιστικότητας και τις θεσμικής επάρκειας στην ευρύτερη περιοχή. Οι άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί είναι η προσβασιμότητα, η επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τις χώρες τις Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποφάσισαν τη δημιουργία του νέου αυτού διακρατικού Προγράμματος, βασιζόμενοι στην ανάγκη να διατηρήσουν τις ήδη υπάρχουσες δομές συνεργασίας, στην πολυδιάσπαση της περιοχής (αγορές, μεταφορές κτλ.), στο εύθραυστο θαλάσσιο περιβάλλον, με παράλληλο γνώμονα την καλύτερη διαχείριση των υδάτων, καθώς και τις αναπτυξιακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στην περιοχή.  

2 005 

Διακρατικό βιωματικό σεμινάριο "Building a win-win ETC culture"

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία επέλεξε φέτος να συμμετάσχει και η ίδια –αυτόνομα ως Υπηρεσία- στους εορτασμούς της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας διοργανώνοντας στη Χαλκιδική ένα βιωματικό σεμινάριο (Building a win-win ETC culture) με τη συμμετοχή όλων των διαχειριστικών δομών των Προγραμμάτων, που η ΕΥΔ διαχειρίζεται. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Κύπρο, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Τουρκίας, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα INTERACT. Ακολούθησε κοινή συνεδρία – συζήτηση με θέμα τον σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Στόχος ήταν το κοινό αυτό πλαίσιο συνάντησης και επικοινωνίας, βάσει των κοινών ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, να προσφέρει τη δυνατότητα για οικοδόμηση εμπιστοσύνης και πνεύμα «win–win», κάτι που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον επιτυχή σχεδιασμό και υλοποίηση των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Η όλη εκδήλωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες όχι μόνο εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, αλλά και την κοινή θέλησή τους να συνεχιστεί η πρωτοβουλία, με διοργάνωση σε κάθε χώρα σε ετήσια βάση εκ περιτροπής στα πλαίσιο πάντα της  Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.

H1 H2
H3