A+ | A- | Reset

MED

MED: Παρουσιάσεις ημερίδας ενημέρωσης για την 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Σε συνέχεια των ημερίδων που έγιναν στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη, στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις που αφορούν την 2η πρόσκληση υποβολής πρτοτάσεων του Προγράμματος MED.

http://interreg-med.eu/wp-content/uploads/2017/02/MED-2nd-call_full-PPT.pdf

Επιπρόσθετα, μπορείτε να δείτε και την παρουσίαση για τις «Εθνικές διαδικασίες για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των έργων MED».

Λίστα συμμετεχόντων

MED: Ημερίδα ενημέρωσης για την 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης-πληροφόρησης σχετικά με την 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020, στην Αθήνα στις 23 Φεβρουαρίου 2017.

Ατζέντα

Στον ιστότοπο του προγράμματος θα βρείτε όλα τα κείμενα (στα αγγλικά και τα γαλλικά) που αφορούν την 2η πρόσκληση: http://interreg-med.eu/en/open-calls/

Οι δηλώσεις συμμετοχής για την ημερίδα γίνονται δεκτές με την υποβολή e-mail, έως την 21η Φεβρουαρίου, ώρα 13.00 στη διεύθυνση: evidalis@mou.gr

Στο e-mail είναι απαραίτητο να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: Επίθετο, Ονομα, Ιδιότητα/θέση, Επωνυμία φορέα, e-mail, τηλέφωνο.

Υπάρχει περιορισμός στη συμμετοχή έως δύο άτομα από τον κάθε φορέα.

MED: Ενημέρωση προς τους Έλληνες εταίρους των εγκεκριμένων έργων της 1ης Πρόσκλησης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED 2014-2020

Α)  Για την εγγραφή εγκεκριμένου έργου της 1ης πρόσκλησης του MED2014-20 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), και για τον κάθε Ελληνα εταίρο (που δικαιούται να αιτηθεί την κάλυψη του ποσοστού 15% της εθνικής συμμετοχής), πρέπει να αποσταλούν στην ΕΥΔ των Ε.Π. Ε.Ε.Σ.  (σε έντυπη μορφή, και στο σύνολό τους) τα παρακάτω:

  • Διαβιβαστικό έγγραφο (μαζί με τα 2,3,4) που θα αναφέρει το πρόγραμμα (MED 2014-20), το ακρωνύμιο του έργου, τον κωδικό του στο MED και τον Π/Υ (συνολικό του εταίρου και η αντιστοιχούσα εθνική συμμετοχή) και θα ζητείται η εγγραφή του στο ΠΔΕ.
  • Το subsidy contract
  • To partnership agreement
  • Τα πρακτικά του kick-off meeting του έργου
  • Το application form –μόνο ηλεκτρονικά, μέσω e-mail-

Β) Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος συνεχίζει να γίνεται από την Μονάδα Δ’ της Αρχής Πιστοποίησης.

Γ)  Επιπρόσθετα, στο παρακάτω link –από τον ιστότοπο του MED- υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για την υλοποίηση: http://interreg-med.eu/en/lead-partner-seminar-1st-call/

Δ) Το manual του προγράμματος (στα Αγγλικά και στα Γαλλικά) είναι αναρτημένο στην διεύθυνση: http://interreg-med.eu/fr/manuel-du-programme/

Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος MED 2014-20:

(Ευάγγελος Βιδάλης – evidalis@mou.gr  & Ματούλα Συροπούλου – msiropoulou@mou.gr )

MED: Άνοιξε η 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Από τις 30/1 έως τις 31/3/2017 θα είναι ανοικτή η 2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων έργων στο διακρατικό Πρόγραμμα MED 2014-20.

Αναλυτικές πληροφορίες (στα Αγγλικά και στα Γαλλικά) μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του MED.

Για την Πρόσκληση θα γίνει ημερίδα ενημέρωσης στις 23/02/2017 στην Αθήνα. Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας θα αναρτηθεί τις προσεχείς ημέρες.

MED: Ανακοίνωση για την επιλεξιμότητα των προτάσεων

Στις 9/2/2016, η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος Interreg MED έλαβε μία απόφαση σχετικά με την επιλεξιμότητα των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για τα modular έργα.

Μία ομάδα προτάσεων κρίθηκε επιλέξιμη, ενώ μία δεύτερη κρίθηκε ως μη επιλέξιμη λόγω διαφόρων ελλείψεων.

Οι επικεφαλής εταίροι όλων των προτάσεων –και των δύο ομάδων- ενημερώθηκαν σχετικά, στις 16/2. Σχετική ενημέρωση υπάρχει και στο Synergie CTE.

Τα έργα της πρώτης ομάδας περνούν στη φάση της ποιοτικής αξιολόγησης. Η επιλογή θα γίνει τον Απρίλιο και θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Οσον αφορά τις προτάσεις έργων της β’ ομάδας, σε αυτά αποφασίστηκε να δοθεί μία χρονική προθεσμία 7 ημερών ώστε να εξαλείψουν τις όποιες ελλείψεις τους και να υποβάλουν τις διορθώσεις έως τις 23 Φεβρουαρίου, τα μεσάνυκτα (δηλαδή ώρα Ελλάδος 01.00 π.μ. της 24/2) στην κοινή Γραμματεία, στο e-mail programme_med@regionpaca.fr.

Στη συνέχεια θα γίνει ένας νέος έλεγχος επιλεξιμότητας και η διαδικασία θα συνεχιστεί όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο δίγλωσσο (Αγγλικά και Γαλλικά) αρχείο, ενώ μπορείτε να απευθύνεστε και στο Εθνικό Σημείο Επαφής (Ευάγγ. Βιδάλης, Ματ. Συροπούλου).

First call for modular projects: eligibility notification

MED 2014-2020: Ημερίδα ενημέρωσης για την 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Οριζόντια Έργα

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης-πληροφόρησης σχετικά με την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα "Οριζόντια Έργα" του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020, στην Αθήνα στις 19 Νοεμβρίου 2015.

Ατζέντα

Τι είναι τα "Οριζόντια Έργα"

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές με e-mail στο msiropoulou@mou.gr και στο evidalis@mou.gr, έως και τις 16 Νοεμβρίου 2015. Υπάρχει μέγιστο όριο 2 άτομα ανά φορέα.

Η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα "Οριζόντια" έργα, θα ανοίξει επίσημα στις 10 Νοεμβρίου 2015. 

MED 2014-2020: Ημερίδα ενημέρωσης για την 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης-πληροφόρησης σχετικά με την 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του διακρατικού Προγράμματος MED 2014-2020, στην Πάτρα στις 8 Οκτωβρίου.

Ατζέντα

Πρόσκληση

Η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων άνοιξε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου και θα λήξει την 2α Νοεμβρίου 2015. Οι αναλυτικές πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί και το Πρόγραμμα BalkanMed

MED 2014-2020: Ημερίδες ενημέρωσης για την 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διοργανώνει δύο ημερίδες ενημέρωσης-πληροφόρησης σχετικά με την 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του διακρατικού Προγράμματος MED 2014-2020, στη Θεσσαλονίκη στις 8 Σεπτεμβρίου και στο Ηράκλειο στις 11 Σεπτεμβρίου.

Ατζέντα ημερίδας στη Θεσσαλονίκη

Ατζέντα ημερίδας στο Ηράκλειο

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές με e-mail στο matosiro@mou.gr έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2015. Υπάρχει μέγιστο όριο 2 άτομα ανά φορέα.

Η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, που θα ανοίξει επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου και θα λήξει την 2α Νοεμβρίου 2015, αφορά και στους τρεις άξονες του Προγράμματος. Οι αναλυτικές πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση Προγράμματος

Σημεία-κλειδιά

MED: Ετήσια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Στις 16 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδήλωση του διακρατικού προγράμματος MED για τους Κύπριους και τους Ελληνες εταίρους των έργων. 

Πρόσκληση και ατζέντα