A+ | A- | Reset

Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020: Έγκριση του νέου Προγράμματος

Interreg IPA CBC Logo

Ένα νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «Interreg IPA», που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες περιφέρειες Ελλάδας- Αλβανίας μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. 

Η κ. Corina Crețu, επίτροπος αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική, δήλωσε: «Τα διασυνοριακά προγράμματά μας προβλέπουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και προσφέρουν νέες οικονομικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους που ζουν στις παραμεθόριες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτόνων της. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν ευκαιρία για τις περιφέρειες με στόχο την εξεύρεση κοινών λύσεων σε κοινές προκλήσεις». 

Το πρόγραμμα καλύπτει έντεκα (11) παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα και τέσσερις (4) αλβανικές περιφέρειες και είναι αξίας άνω των 42 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 36 εκατ. ευρώ και προέρχεται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ). 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες: 

1. Προώθηση του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών·

2. Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 

Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην προώθηση βιώσιμων μεταφορών και τη βελτίωση της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτινων πόρων, των αποβλήτων και των ενεργειακών υπηρεσιών. Εστιάζεται επίσης σημαντικά στον μετριασμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος με μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, θα τονώσει την τοπική οικονομία με την ενθάρρυνση του τουρισμού και με τη διαφύλαξη των πολιτισμικών και φυσικών πόρων. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. 

Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα: 

  • Βιώσιμη διαχείριση περισσότερων υδατικών πόρων.
  • Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας στον δημόσιο τομέα.
  • Βελτιωμένη διασυνοριακή ετοιμότητα για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.
  • Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού.
  • Βελτίωση της διασυνοριακής δυναμικότητας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες: